tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Ders Bilgi Paketi

Programın Hedefleri

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmak, Yüksek Lisans programı sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı gerçekleştirirken, öğrencilere hem mühendislik uygulama alanlarına yönelik ve mühendislik araştırmaları açısından geniş bir bakış açısı edindirmektir. Yüksek lisans programı mezunları İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mühendisler olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olacaklardır.


Program, konstrüksüyon, hidrolik, geoteknik, yapı malzemeleri ve inşaat yönetimi ile ilgili dersler içermekte olup, danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; danışmanları nezaretinde projelerini hazırlamaktadırlar. Programın eğitim dili Türkçedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Programa inşaat mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.

Mezuniyet Şartları

Programdan 10 ders/30 kredi ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak, ve bir proje danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans projesini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 2 en çok 3 yarıyılda mezun olunabilir.

İnşaat Mühendisliği Tezsiz

Ders Bilgi Paketi
Ders Programı
Müfredat