tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Ders Bilgi Paketi

Programın Hedefi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel misyonu klinik psikoloji alanında öğrencilerin öncelikle sağlam bir kuramsal bilgiyle donanmalarını sağlamak; bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmektir.

Program klinik psikoloji alanında kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Öğrencilerimizin; klinik psikoloji alanında yapılan uygulamaların kuramsal arka planları hakkında bilgi birikimine sahip olmaları, nitelikli bilimsel araştırmalar ile alana katkıda bulunmaları, toplumsal ve klinik fayda sağlayacak çalışmaların içinde olmaları ve çalışmalara yön verebilecek beceriler geliştirmeleri, tüm bu beceri ve faaliyetleri bilimsel ilkeler ve meslek etiği çerçevesinde yürütebilmeleri amaçlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kimler Başvurabilir?

Psikoloji Lisans, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans ve Tıp Fakültesi mezunları programa doğrudan başvurabilir.

Mezuniyet Şartları

Programdan 10 ders/30 kredi ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak, bir proje danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans projesini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 2 en çok 3 yarıyılda mezun olunabilir.

Klinik Psikoloji Tezsiz

Ders Bilgi Paketi
Ders Programı
Müfredat