tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Ders Bilgi Paketi

Programın Hedefleri

Sağlık Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmak, programın sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı gerçekleştirirken, öğrencilere sağlık yönetimi araştırmaları açısından geniş bir bakış açısı edindirmektir. Yüksek lisans programı mezunlarımızın İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Çağdaş bilime, sağlık yönetimi uygulamalarına, ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mezunlar olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olacaklardır.


Kimler Başvurabilir?

Tüm lisans alanlarından diploma sahibi olanlar başvurabilir.

Mezuniyet Şartları

Programdan 10 ders/30 kredi ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak ve bir proje danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans projesini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 2 en çok 3 yarıyılda mezun olunabilir.

Sağlık Yönetimi Uzaktan Tezsiz

Ders Bilgi Paketi
Ders Programı
Müfredat