tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Müdür Mesajı

Enstitüler Akademik birimler açısından en üstte yer alan bir çatıdır. İçerik bazında birçok bilim dalını bulunduran hem akademik hem sektör ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik içerikleri bünyesinde barındıran bir yapıdır. Enstitüler, üstün nitelikli ve donanımlı insan gücü yetiştiren, güncel konularda toplumun beklentisine cevap verecek yeni programlar plânlayan, Lisansüstü Eğitimde görev alan akademisyenleri daha başarılı çalışmalara teşvik eden önemli bilim merkezleridir.

Bu doğrultuda Lisansüstü eğitimin amacı, bilginin her saniye katlanarak arttığı dünyamızda, eleştirel düşünen, ulusal ve uluslararası katma değer sağlayan, proje üretebilen, vizyon sahibi bilim insanları yetiştirmek, ayrıca mesleki bilgisini derinleştirmek isteyenlere imkân sunarak eğitimi ülke gündeminde sürekli kılmaktır.

Enstitülerin bilim insanı ihtiyacının karşılanmasında, araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bilim insanı olma yolundaki en önemli adımlardan biri lisansüstü eğitimdir. Lisansüstü eğitim ülkemizin gelecek hedefleri açısından kritik önemdedir.  

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Onur VİGA

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü