tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Yönetim ve Organizasyon Tezli/Tezsiz

YÖNETİM ORGANİZASYON (TEZLİ) MÜFREDATI

Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

3113GB001

Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar

Z

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3113GB002

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3113GB040

Seminer

Z

0

0

0

4

3

3113GB004

Tez

Z

0

0

0

60

   

TOPLAM

       

120

Seçmeli Dersler

Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

 

3113GB005

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri

S

3

0

3

8

 

3113GB006

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

S

3

0

3

8

 

3113GB007

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme

S

3

0

3

8

 

3113GB008

Küresel Pazarlama

S

3

0

3

8

 

3113GB009

İşletme Politikaları ve Stratejik Yönetim

S

3

0

3

8

 

3113GB010

Girişimcilik Kuramı ve Temelleri

S

3

0

3

8

 

3113GB011

Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB012

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB013

Yatırım ve Portföy Analiz Yöntemleri

S

3

0

3

8

 

3113GB014

İş Dünyasında Medya ve İletişim

S

3

0

3

8

 

3113GB015

Yönetim Muhasebesi ve Denetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB016

Tüketici Davranışları

S

3

0

3

8

 

3113GB017

Tasarım Düşüncesi ve İnovasyon

S

3

0

3

8

 

3113GB018

İşletme Etiği ve Etik Davranış

S

3

0

3

8

 

3113GB019

Küresel Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB020

Değişim Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB021

Örgütsel Değişim Stratejileri

S

3

0

3

8

 

3113GB022

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler

S

3

0

3

8

 

3113GB023

Yetenek İnovasyonu

S

3

0

3

8

 

3113GB024

Yönetim Psikolojisi

S

3

0

3

8

 

3113GB025

Çağdaş Örgüt Teorileri

S

3

0

3

8

 

3113GB026

Performans Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB027

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

S

3

0

3

8

 

3113GB028

Finansal Kurumlar Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB029

Proje Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB030

Yönetim Ekonomisi

S

3

0

3

8

 

3113GB031

Çağdaş Liderlik Teorileri

S

3

0

3

8

 

3113GB032

Toplam Kalite Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB033

Yönetim Alanınında Yönlendirilmiş Okumalar

S

3

0

3

8

 

3113GB034

Yönetim Düşüncesinin Evrimi

S

3

0

3

8

 

3113GB035

Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim

S

3

0

3

8

 

3113GB036

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri

S

3

0

3

8

 

3113GB037

Sektör ve Rekabet Analizi

S

3

0

3

8

 

3113GB038

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

S

3

0

3

8

 

3113GB039

İngilizce

S

3

0

3

8

 

YÖNETİM ORGANİZASYON (TEZSİZ) MÜFREDATI

Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

3113GB001

Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar

Z

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3113GB002

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3113GB003

Dönem Projesi

Z

0

0

0

10

   

TOPLAM

       

90

Seçmeli Dersler

Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

 

3113GB005

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri

S

3

0

3

8

 

3113GB006

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

S

3

0

3

8

 

3113GB007

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme

S

3

0

3

8

 

3113GB008

Küresel Pazarlama

S

3

0

3

8

 

3113GB009

İşletme Politikaları ve Stratejik Yönetim

S

3

0

3

8

 

3113GB010

Girişimcilik Kuramı ve Temelleri

S

3

0

3

8

 

3113GB011

Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB012

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB013

Yatırım ve Portföy Analiz Yöntemleri

S

3

0

3

8

 

3113GB014

İş Dünyasında Medya ve İletişim

S

3

0

3

8

 

3113GB015

Yönetim Muhasebesi ve Denetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB016

Tüketici Davranışları

S

3

0

3

8

 

3113GB017

Tasarım Düşüncesi ve İnovasyon

S

3

0

3

8

 

3113GB018

İşletme Etiği ve Etik Davranış

S

3

0

3

8

 

3113GB019

Küresel Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB020

Değişim Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB021

Örgütsel Değişim Stratejileri

S

3

0

3

8

 

3113GB022

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler

S

3

0

3

8

 

3113GB023

Yetenek İnovasyonu

S

3

0

3

8

 

3113GB024

Yönetim Psikolojisi

S

3

0

3

8

 

3113GB025

Çağdaş Örgüt Teorileri

S

3

0

3

8

 

3113GB026

Performans Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB027

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

S

3

0

3

8

 

3113GB028

Finansal Kurumlar Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB029

Proje Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB030

Yönetim Ekonomisi

S

3

0

3

8

 

3113GB031

Çağdaş Liderlik Teorileri

S

3

0

3

8

 

3113GB032

Toplam Kalite Yönetimi

S

3

0

3

8

 

3113GB033

Yönetim Alanınında Yönlendirilmiş Okumalar

S

3

0

3

8

 

3113GB034

Yönetim Düşüncesinin Evrimi

S

3

0

3

8

 

3113GB035

Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim

S

3

0

3

8

 

3113GB036

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri

S

3

0

3

8

 

3113GB037

Sektör ve Rekabet Analizi

S

3

0

3

8

 

3113GB038

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

S

3

0

3

8

 

3113GB039

İngilizce

S

3

0

3

8

Dosya Adı
Yönetim ve Organizasyon - Tezsiz.PDF İndir Göster
Yönetim ve Organizasyon - Tezli.PDF İndir Göster