tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Ders Bilgi Paketi

Programın Hedefleri

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile katılımcıların değişen ve gelişen çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kavramına hakim, sahip olduğu bilgiyi çalışma hayatında karşılaşacağı teorik ve uygulamalı sorunların üstesinden gelebilecek şekilde kullanabilen bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlığının korunması amaçlarını sağlayabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu mevcuttur ve bu konuda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. Bu program ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygunluk sağlayacaktır. Programın eğitim dili Türkçedir. Tezli yüksek lisans mezunlarımız ilgili alanlarda doktora yapma hakkına sahip olurlar.

Kimler Başvurabilir?

Tüm lisans alanlarından diploma sahibi olanlar başvurabilir.         

 

Mezuniyet Şartları

Tezsiz program: Programdan 10 ders/30 kredi ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak ve bir proje danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans projesini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 2 en çok 3 yarıyılda mezun olunabilir.

Tezli program: Programdan 7 ders/21 kredi ve kredisiz seminer dersinden oluşan ders yükünü en az CC başarı notu ile başarmak 4 yarıyıl içinde tamamlamak ve bir tez danışmanı ile çalışarak bir yüksek lisans tezini başarı ile teslim etmek şartı ile en az 4 en çok 6 yarıyılda mezun olunabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz

Ders Bilgi Paketi
Ders Programı
Müfredat