tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

İnşaat Mühendisliği

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MÜFREDATI

Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

1

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3111DGB002

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

 

Seçmeli Ders

S

3

0

3

8

2

3111DGB003

Seminer

Z

0

2

0

8

3

3111DGB100

Doktora Yeterlilik Sınavı

Z

0

0

0

30

4

3111DGB101

Doktora Tez Önerisi

Z

0

0

0

30

5

3111DGB004

Doktora Tezi

Z

0

1

0

30

6

3111DGB004

Doktora Tezi

Z

0

1

0

30

7

3111DGB004

Doktora Tezi

Z

0

1

0

30

8

3111DGB004

Doktora Tezi

Z

0

1

0

30

TOPLAM

24

6

24

252

SEÇMELİ DERSLER

 

Kod

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

3111DGB001

Mühendislik Matematiği

S

3

0

3

8

3111DGB006

Plak ve Kabuk Teorisi

S

3

0

3

8

3111DGB007

Elastisite Teorisi

S

3

0

3

8

3111DGB008

Sonlu Elemanlar Yöntemi

S

3

0

3

8

3111DGB009

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri

S

3

0

3

8

3111DGB010

Yapıların Stabilitesi

S

3

0

3

8

3111DGB011

Öngermeli Betonarme Yapılar

S

3

0

3

8

3111DGB012

Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri

S

3

0

3

8

3111DGB013

İleri Yapı Statiği

S

3

0

3

8

3111DGB014 

Derin Öğrenme

S

3

0

3

8

3111DGB015 

İleri Demiryolu Ulaştırması

S

3

0

3

8

3111DGB016 

İleri Zemin Mekaniği

S

3

0

3

8

3111DGB017 

Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

S

3

0

3

8

3111DGB018 

Yapı Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı

S

3

0

3

8

3111DGB019 

Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi

S

3

0

3

8

3111DGB020 

Trafik Kazalarının Matematik, Mali ve Hukuki Değerlendirilmesi

S

3

0

3

8

3111DGB021 

Yapay Zekâ ve Nehir Mühendisliği

S

3

0

3

8

3111DGB022

Kaya Mekaniği

S

3

0

3

8

3111DGB023

Kırılma Mekaniği

S

3

0

3

8

3111DGB024

İleri Zemin Dinamiği

S

3

0

3

8

3111DGB025

Çevre Geotekniği Uygulamaları

S

3

0

3

8

3111DGB026

Sezgisel Karar Verme Teknikleri

S

3

0

3

8

3111DGB027

Kompozit Malzemeler

S

3

0

3

8

3111DGB028

Havalimanı Tasarımı

S

3

0

3

8

3111DGB029

Katılarda Dalga Yayılımı

S

3

0

3

8

3111DGB030

Nonlineer Titreşimler

S

3

0

3

8

3111DGB031

Deprem Mühendisliğinde Zemin-Yapı Etkileşimi

S

3

0

3

8

3111DGB032

Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri

S

3

0

3

8

3111DGB033

İnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi

S

3

0

3

8