tanitim@esenyurt.edu.tr 4449123

Hakkımızda

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 28/03/2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 27/03/2020 tarihli ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitemizde daha önce mevcut olan sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitülerinin birleştirilmesi ile kurulmuştur. 

Günümüzde lisansüstü eğitim almış bireylerin bilgi ve becerileri sayesinde gelişmenin öncüleri oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda Enstitümüzün amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretmek, bağımsız olarak araştırma yapabilmek ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmaktır; programlarımızın sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı gerçekleştirirken, öğrencilere hem kuramsal hem de sektörel uygulama alanlarına yönelik geniş bir bakış açısı edindirmektir. Mezunlarımız İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mezunlar olarak, bulundukları alanlarda değişim ve gelişmeye öncülük edeceklerdir.